कम्पनी प्रोफइल

नोएलसन उत्पादन लाइन

 • नोएलसन केमिकल्सले व्यापक विशेषता रसायनको उत्पादनमा विशेषज्ञता राख्छ, लेप, मसी, प्लास्टिक, रबर, निर्माण सामग्री र धातु विज्ञानमा प्रयोगका केसहरू प्रदान गर्दछ।
  • विशेषता विरोधी जंग वर्णक
  • फास्फेट विरोधी जंग रंग
  • जटिल अकार्बनिक रंग पिग्मेन्ट र मिश्रित धातु अक्साइड पिग्मेन्ट
  • आइरन अक्साइड पिग्मेन्ट
  • अकार्बनिक पिग्मेन्ट
  • ग्लास फ्लेक र ग्लास माइक्रोस्फियर
  • प्रवाहकीय र एन्टी-स्टेटिक पिग्मेन्ट